Ağ Temas Grubu - ATG Yazdır

Ağ Temas Grubu’nun Faaliyetleri
 • BM ve özel kuruluşları, uluslararası örgütlerin gündemindeki konuları içeren uluslararası ve bölgesel konular ile ilgili güncel sorunları takip etmek.
 • İlgili tüm dokümanları üye kuruluşlara bildirmek, gerekiyorsa dağıtmak
 • Uygulanacak politikaların uyumlu hale getirilmesi ve uygun ortak stratejiler geliştirilebilmesi amacıyla üye kuruluşların bu konulara yönelik ilgilerini artırmak.
 • Bu politikalar ve stratejilerle ilgili hükümetlere, uluslararası örgütlere ve diğer yetkililere tavsiyelerde bulunmak.
 • Üye kuruluşlar, “Akil Adamlar Grubu” ile “İletişim Ağı” içinde kurulmuş bulunan diğer alt gruplar arasında koordinasyon ve iletişim sağlamak
 • Ulusal ve uluslararası uzmanlıktan faydalanmak; ulusal yetkililer ve uluslararası birimler ile düzenli iletişim kanalları oluşturmak.
 • ATG yukarıda sözü edilen uluslararası ve bölge-içi örgütlenmeler arasında “istişâri mevki” elde etmenin yollarını araştıracaktır.
 • ATG, üye kuruluşları ilgilendiren tüm diğer konularda bilgilendirme ve koordinasyon sağlamak üzere “İletişim Ağı”nın temel “koordinasyon organı”dır.

Ağ Temas Grubu’nun Yapısı
 • ATG, üye düşünce kuruluşlarının kıdemli temsilcilerinden oluşur.
 • Üye kuruluşlardan her biri, “Ağ Temas Grubu”nun oluşturulabilmesi amacıyla kıdemli yönetim personeli düzeyinde “temas personeli” belirleyecek ve bu personelin adını TASAM’a bildirecektir.
 • ATG, sorumluluklarını yerine getirebilmek için yılda en az bir kez, ya da gerekli görülmesi halinde daha fazla toplanacaktır.
 • ATG ilk toplantıda kendi kurallarını ve prosedürünü belirleyecektir.
 • ATG,  düşünce kuruluşlarının “İletişim Ağı” sitesi içinde yer alan özel güvenli alanı/platformu kullanarak düzenli koordinasyon toplantıları düzenleyecek, amaç ve beklentileri paylaşacaktır.