Cumartesi, 26 Eylül 2020
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)Russian (CIS)
HEDEFLER
HEDEFLER Yazdır e-Posta

 

"Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu" projesinin dört temel amacı vardır.

 

  • Dünya’da, bölgemizde ve ülkemizde kaydedilen siyasi, sosyo-kültürel ve iktisadi gelişmelere dair bölge ülkelerinin düşünce kuruluşu temsilcileri ile “Barış Medeniyeti” perspektifinde bir araya gelerek öncelikle bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak, analize dayalı yorumlar geliştirmek.
  • Küresel ve bölgesel çapta gelişmeleri birlikte izleyip diyalog ortamı oluşturarak, olası siyasal, sosyo-kültürel ve iktisadi gelişmeler hakkında öngörülerde bulunmak.
  • Ülke yönetiminde sorumluluk sahibi karar alıcılara; yerine göre kaynağından bilgiler ve farklı açılardan yaklaşımlar ile saptanan sosyo-ekonomik sorunların çözümüne yönelik öneriler sunmak.
  • Tüm bu perspektiflerin bütününde diyalog ve iş birliği ortamı sağlamak.


Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır:

  • Çevre ülkelerle düşünsel bazda dayanışma ve pozitif etkileşim kültürü oluşturmak.
  • Resmi diplomasilerin şekillenmesi noktasında sivil bir platform oluşturarak inisiyatif sağlamak.
  • Farklı orijin ve formasyonlara sahip sivil toplum kuruluşlarının, birbirinin düşünce ve çalışma disiplini ile tanışarak birlikte hareket ve ideal paylaşım metodolojilerini geliştirmelerine imkân sağlamak.
  • Sivil perspektifin yaklaşım ve bulgularından kamu yararına çıkarsamalarda bulunmak.
  • Siyasi, sosyo-kültürel, akademik ve ekonomik anlamda uluslararası açılım sağlamak.
  • Sivil toplumun temsilcileri vasıtası ile kurum ve ülkelere yeni ufuklar kazandırmak.