Cumartesi, 26 Eylül 2020
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)Russian (CIS)
TOD-TÜRKİYE
TOD-TÜRKİYE PDF Yazdır e-Posta

“Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu” TOD-TR, Avrasya ve Afrika bölgesinde düşünce üreten seçkin STKların temsilcileri ile üst düzey kamu yöneticileri ve akademisyenleri aktif olarak bir araya getirerek  “Barış Medeniyeti” konsepti altında kurumlar arası iletişim ve etkileşim sağlayan bir projedir.

SUNUŞ

Konjonktürel gelişmeler ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle giderek küreselleşen günümüz dünyasında doğrudan ya da dolaylı olarak bir şekilde birbiri ile iletişime girmeyen ülke neredeyse kalmamış durumdadır. Dünya ile birlikte Afrika-Avrasya bölgesi ülkelerinde de siyasi, sosyo-kütürel ve iktisadi anlamda ciddi değişim ve etkileşimler söz konusudur.

Elbette Türkiye’nin; bu küresel ve bölgesel gelişmelerin dışında kalması beklenemez. İç ve dış dinamikler ülkemizde de siyasi, sosyo-kütürel ve iktisadi gelişmelerin hızlı ve yoğun şekilde yaşanmasına yol açmaktadır. Medeniyetin her katmanında yaşanan bu gelişmeler, devletler kadar sivil toplumu da yakından ilgilendirmektedir.

Karşımıza çıkan sorunları aşmak ve yeni açılımlar yakalamak için hadiselere daha geniş ve farklı bakış açıları ile çok boyutlu öneriler getirerek, müşterek azami faydalar sağlamak adına; bilim ve fikir adamlarının, analiz ve strateji uzmanlarının bir araya gelerek ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair güncel bilgileri derlemesi, işlemesi, ileriye yönelik dinamik, etkin ve gerçekçi diyaloglar geliştirmesi artık bir zorunluluk olmuştur.

Özellikle; düşünce kuruluşu temsilcilerinin özgün disiplinleri çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantılar ile; hem devlet hem de sivil toplum boyutunda, bölgesel ve küresel ölçekte meydana gelen siyasi, sosyo-kültürel ve iktisadi gelişmelerin yakından izlenmesi, sahip olunan bilgilerin paylaşılarak birlikte değerlendirilmesi, güncele ve geleceğe dair yapıcı diyaloglar geliştirilmesi mümkün olacaktır. Başka türlü, ne olası sorunların çözümü, ne de karşılaşılacak yeni fırsatların etkin biçimde değerlendirilmesi söz konusu olabilir.

“Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu” projesi, böyle bir zorunlu gereksinim kapsamında Türkiye’nin önde gelen düşünce kuruluşları ile iş birliği içerisinde Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından planlanmıştır.

Türkiye ve Afrika-Avrasya coğrafyasındaki ülkelerin seçkin düşünce kuruluşları temsilcileri ile ülke yönetiminde inisiyatif ve yetki sahibi karar alıcılara yönelik bu projenin “Barış Medeniyeti”nin inşasına ciddi katkılar sağlayacağı inancındayız.


KOORDİNATOR

Projenin koordinatörü ve uygulayıcı kurumu Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’dır.

Dinamik bir düşünce kuruluşu olan TASAM insanımızın ve insanlığın yararı için konjonktürü sürekli yakından izleyip her boyutunu derinlemesine değerlendirerek ulaştığı objektif bilgi ve orijinal fikirler ile medeniyet perspektifinde stratejik vizyon ve hayati projeler geliştiren, uygulayan ve paylaşan ‘bilimsel’ bir araştırma merkezidir.

Duyarlı araştırmacı ve bilim insanlarınca 2003 yılında İstanbul’da kurulan TASAM; stratejik araştırma veya vizyon geliştirme ihtiyacı duyan yerli-yabancı özel kuruluşlara ve kamu kurumlarına sponsorluk ya da mali sözleşmeler karşılığında hizmet sunarak çalışmalarını, yayınlarını ve ekibini finanse eden STK tüzel kişiliğinde özel ve bağımsız bir kurumdur.

TASAM’ın amacı; Türkiye’nin küresel ve bölgesel bazlı uluslararası ilişkileri yanı sıra tarihi, kültürel, siyasi, hukuki, ekonomik, sosyolojik, etnik ve jeopolitik yapısı ile ilgili sorunlara ve açılımlara yönelik bilimsel araştırmalar, yorumlar, öngörüler, toplantılar ve projeler gerçekleştirerek, etkin çözüm ve özgün model alternatifleri üretmektir.