01.12.2021
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)Russian (CIS)
BALKAN İLETİŞİM AĞI YILLIK KONFERANSI BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU PDF Печать E-mail
07.05.2010 15:57
Balkan Iletisim Agi KonferansiT.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) girişimiyle 2005 yılında 11 Balkan ülkesinde faaliyet gösteren 23 düşünce kuruluşunun katılımıyla oluşturulan "Balkan İletişim Ağı" (BCN) adlı iş birliği platformunun 2005 yılında Ankara'da düzenlenen Kurucu Konferans'ın ardından gerçekleştirilen üçüncü yıllık toplantısı SAM ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) iş birliği ile 30 Nisan 2010 tarihinde Tekirdağ'da gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantı, BCN'nin kurulmasına öncülük eden kurum olan SAM'ın Eski Başkanı ve TASAM Başkan Yardımcısı Büyükelçi (E) Murat Bilhan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Balkan ülkelerinden İletişim Ağı'na üye kuruluşların yanı sıra, AB Komisyonu Genişleme Bölümü Temsilcisi Alain Servantie de katılmıştır.

Toplantıda, İletişim Ağı'na Moldovya, Karadağ ve Slovenya'dan ilk defa katılım sağlanmış, ayrıca, diğer Balkan ülkelerinden yeni düşünce kuruluşlarının üyelikleri onaylanmıştır.

Toplantı sırasında, Balkan İletişim Ağı'nın bölgede faaliyet gösteren düşünce kuruluşları arasında sıkı bir iş birliğine imkân sunan bir platform olarak kurulmuş olduğu teyit edilmiş ve söz konusu İletişim Ağı'nın kuruluşundan itibaren yürüttüğü faaliyetler değerlendirilmiştir. Bu vesileyle, Balkan iletişim Ağı, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülecek faaliyetler aracılığıyla Balkan ülkeleri ve halkları arasında karşılıklı güven ve anlayışın güçlendirilmesine katkıda bulunabilecek bir paralel diplomasi çerçevesi olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca, düşünce kuruluşları arasında sağlanacak yakınlık ve sıkı iş birliği aracılığıyla karar alıcılar için alternatif yapıcı yaklaşımların oluşturulabileceği de vurgulanmıştır.

Toplantıda, Balkan İletişim Ağı'nın SAM girişimiyle başlatılmış olmasına rağmen aslında ortaklaşa bir iradenin ürünü olduğu ve bu çerçevede tüm katılımcı kuruluşlar tarafından benimsenmesi gerektiği yönünde ortak bir anlayış ön plana çıkmıştır.

Toplantı sırasında, iş birliği üye kuruluşlarında görevli akademisyenlerin çalışmalarının Balkan İletişim Ağı internet sayfasına ilaveten geniş e-posta adresi gruplarına dağıtılması yoluyla paylaşımı, Balkan tarihi konusunda karşılıklı yanlış anlamaları ve çarpıtılmış olguları düzeltebilecek ortak bir tarih kitabı hazırlanması gibi kararlar alınmıştır.

Katılımcılarca yıl içinde gerçekleştirilecek işbirliği faaliyetlerinin İletişim Ağı bünyesinde oluşturulan Temas Grubu aracılığıyla yürütülmesi yönünde karar alınmıştır. Ayrıca, her ülkeden bir kişi tarafından temsil edilecek en az bir kuruluştan oluşacak Temas Grubu'nun üyelerinin İletişim Ağı'nın yıllık konferansları arasındaki sürede birbiri ile iletişim halinde olmaları ve tüm üye kuruluşlara BCN tarafından başlatılacak girişimler ve eylemlere ilişkin önerilerde bulunmaları gerektiği yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Katılımcılar, Avrupa Birliği'nin bu faaliyetlere katkı sağlaması yönündeki beklentilerini de dile getirmiştir.

Toplantı sonunda, Balkan iletişim Ağı'nın müteakip konferansının Haziran 2011'de Makedonya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin ev sahipliğinde Ohrid'de, 2012 yılında da Arnavutluk Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (AIIS)'nün ev sahipliğinde Tiran'da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

SAM temsilcisi tarafından, TASAM ve SAM iş birliğinde gerçekleştirilen Tekirdağ toplantısının ülkemizde sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilebilecek iş birliğinin güzel bir örneği olduğu ifade edilmiştir.

30 Nisan 2010 - Tekirdağ, Türkiye

 

 

LAST_UPDATED2